ΑΡΧΙΚΗ >

MY ELEFTHERIOU /

>

Engraving Eleftheriou

Engraving Eleftheriou

  Η Υπηρεσία εσωτερικής χάραξης σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε σε μοναδική τη δημιουργία σας από το Κόσμημα Ελευθερίου χαράσοντας στο εσωτερικό (υπόκεινται σε τεχνικούς περιορισμούς, ο διαθέσιμος χώρος, κτλ.) είτε ένα όνομα, μια φράση ή ημερομηνία (σε μια σειρά από διαφορετικές γλώσσες) ή ένα σύμβολο ή ένα σχέδιο σχετικά με τη δημιουργία σας. Η χαρακτική είναι μια διακριτική υπηρεσία που προσφέρεται κατά τη διάρκεια των τριών μηνών από την αγορά της δημιουργίας σας.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η χαρακτική μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί από άλλη.